BLACK HISTORY MONTH
Home / Islamic Law / Fatwa op Israëlische Dadels en Landbouwproducten

Fatwa op Israëlische Dadels en Landbouwproducten

Fatwa op Israëlische Dadels en Landbouwproducten

Click to read Fatwa in English

Israëliërs behoren tot ‘s werelds grootste exporteurs van landbouwproducten.
Volgens een verslag van het WhoProfits Research Center, is 40% van de dadels die zij hebben geteeld in 2011, geëxporteerd met een winst van $265.000.000. De meeste dadel bosjes bevinden zich in het bezette deel van de Jordaanvallei en het Dode Zee gebied. Hier produceren zij met illegale nederzettingen 60% van de Israëlische dadels en 40% van deze dadels worden geëxporteerd. Meer dan de helft van ‘s werelds Medjool dadels worden geteeld in de bezette Jordaanvallei. [1]

Sinds de inbeslagname van Palestina in 1948, zijn anti-zionisten bewegingen en veel moslims begonnen aan een vreedzaam campagne van economische boycot. Dit wordt gezien als het ‘minimale’ wat men kan doen om druk uit te oefenen op de zionistische regering om haar misdaden en onderdrukking te stoppen. Vele malen vindt dit plaats als een reactie op de grote, niet vrijblijvende gebeurtenissen. Wanneer er gekeken wordt naar de kwaliteit van de producten die zionistische producenten verbouwen op het gezegende land, geldt de voortdurende bezetting zelden als reden genoeg om de boycot te voort te zetten. 
Dit wordt vaak gerechtvaardigd door de veronderstelling dat het toegestaan is om aankopen te doen van de Mensen van het Boek (Joden en Christenen), zelfs in tijden van oorlog. Dit wordt ondersteund door verschillende hadīth. De Palestijnse zaak is echter uniek. Hun land en rechten zijn volledig en ongeremd ontnomen. Er bestaat ook een fatwa over de kwestie alhoewel deze helaas vaak over het hoofd wordt gezien.

De eerste persoon die deze fatwa presenteerde was Sheikh (Dr) Ahmad al-Raissouni in 2010. Hij is een Faqih (jurist) en autoriteit in de Islamitische Fiqh (geboren in 1953 AD). De Sheikh is een van de oprichters en ook de vice-president van de Internationale Unie van Moslimgeleerden. Hij is momenteel de directeur van het Centrum voor Studie en Onderzoek van Maqaasid in Rabat. Deze functie heeft hij sinds eind 2012.[2] Hij is tevens lid van de Executive Council of the World Forum of Muslim Scholars, binnen de Muslim World League. Zijn fatwa heeft de steun van een groot aantal geleerden die het hebben beoordeeld. Zij verdedigen de fatwa vanuit juridisch Islamitisch perspectief. Ook ik bevestig en steun deze fatwa.

Samenvatting van de fatwa

De fatwa verklaart dat het harām (verboden) is om dadels die uit “Israël” geïmporteerd zijn te kopen en/of verkopen. Dit omdat deze dadels gestolen zijn van hun oorspronkelijke eigenaren, de Palestijnen. Het kopen en/of verkopen van deze dadels is een manier van het ondersteunen en financieren van de continuïteit van deze diefstal. [3]

Sheikh (Dr) al-Raissouni licht toe:

“Israëlische dadels zijn net zoals alle Israëlische producten; verboden om te bezitten of om geld te betalen voor het bezit ervan. De handel van deze goederen is ook verboden. Dit gezegd hebbende is het dus harām om (deze dadels) te kopen, het is harām om ze aan te bieden voor verkoop, ze ook daadwerkelijk verkopen is harām en de winst ervan is ook harām.”

Twee achterliggende redenen voor deze fatwa

Deze uitspraak richt zich op twee fundamentele redenen:

“De eerste van deze redenen is het feit dat deze dadels ten onrechte ontnomen zijn van hun rechtmatige eigenaren (in fiqh bekend als ‘ghasb’). De Zionisten hebben op een illegale, onethische en onmenselijke manier het land van Palestina gestolen, inclusief de boerderijen, de bomen, het water en de woningen. Dus alles wat hieruit geproduceerd wordt, is gestolen rijkdom. Het is ontoelaatbaar om deze producten te kopen van degene die ze heeft toegeëigend.”[4]

“De tweede reden is dat de aankoop van Israëlische goederen een manier is van ondersteuning en financiering van de continuïteit van de [Israëlische] diefstal [van Palestijns land], en alle misdaden van de Zionisten in Palestina en haar omgeving. Degenen die hun rijkdommen geven aan de aanvaller en hiermee dus deze aanvaller macht geven [en helpen bij het voortzetten van de misdaad] wordt een partner in deze misdaad.

Zijn zij niet ‘De Mensen van het Boek”?

Sommige winkeliers rechtvaardigen de verkoop van deze dadels doordat het voedsel is van de Mensen van het Boek. De consumptie hiervan is in de Qur’ān toegestaan. Als reactie zegt Sheikh (Dr) al-Raissouni:

“deze uitspraak heeft niets te maken met het eten van het voedsel van de Mensen van het Boek, zowel Christenen als Joden. Het is toegestaan voor een moslim om het voedsel van de Joden te eten die in Marokko verblijven of een ander Islamitisch land, inclusief de consumptie van vlees dat door hen geslacht is. Onze verklaring heeft betrekking op wat we ontvangen (producten) van de [bezetters] en overtreders, hetgeen zij hebben gestolen of hetgeen zij gebruiken om hun diefstal en andere misdaden te financieren.”

De schuldige merken

De volgende productnamen en merken zijn vaak verborgen of vermomd door verkopers. Wanneer dit in ogenschouw wordt genomen moeten zij deze Ramadan en het hele jaar door vermeden worden. Hadiklaim, de Israëlische Dadel Telers Coöperatief, consolideert de activiteiten van Israëls grootste en meest geavanceerde dadel producenten. Hierbij behoren [5] degenen die actief zijn in de illegale kolonistenplantages in de Jordaanvallei en andere bezette gebieden. Hadiklaim verkoopt 70% van de dadels vanuit de Zionistische entiteit. De merknamen zijn onder meer:

 

Deze zijn een aanvulling op Shams, Delilah, Rapunzel, Bomaja en anderen. Sommigen hiervan imiteren Arabische namen. Op deze manier wordt men misleid tot het kopen van deze dadels met goede bedoelingen. De bovenstaande worden op grote schaal verkocht in Aziatische winkels met veelzeggende pieken in de verkoop tijdens de maand Ramadan.[6]

Dadels worden door Hadiklaim ook geleverd aan doorsnee supermarkten onder hun huismerken zoals Marks & Spencer, Sainsbury’s (het merk: Taste The Difference Medjool dadels), Tesco (Finest), Asda, Waitrose en Morissons (het merk: M Signature Medjool dadels). Vaak worden deze gelabeld met “geproduceerd in de West Bank”. Dit zijn geen Palestijnse dadels maar de dadels die geteeld zijn op Israëlische plantages. Het is van essentieel belang dat je het label controleert. Dadels die geproduceerd of verpakt zijn in “Israël” of de illegale nederzettingen hiervan moeten vermeden worden. Meer informatie is te vinden op de website van Friends of Al-Aqsa. [7]

Wanneer we overwegen dat de overgrote meerderheid van ons dadels consumeren tijdens het verbreken van ons vasten zou het niet nodig hoeven zijn om het belang van deze zaak te benadrukken. Laat het niet zo zijn dat we ons door de dag heen onthouden van hetgeen Allāh heeft toegestaan maar vervolgens onze vasten verbreken met hetgeen Allāh ons heeft verboden. Stel je de honger en dorst voor die je ervaart omwille van Allāh, het geduld dat je vertoont gedurende de lange, warme zomerse dagen in de maand Ramadan; stel je nu de beloning voor die weggespoeld wordt vanwege onze onachtzaamheid in deze ernstige kwestie van de schending van de rechten van de schepping van Allāh.

En Allāh weet het beste.

Bron: www.islam21c.com

Voetnoten:

[1] http://www.whoprofits.org/sites/default/files/agricultural_export___flash_report_0.pdf

[2] http://www.raissouni.ma/index.php/2013-11-05-17-44-53/2013-11-05-17-45-30.html

[3] http://www.raissouni.ma/index.php/articles/107.html (Sheikh’s officiele website).

[4] Sheikh Ibn Taymiyyah verklaart de inkoop van goederen die onrechtmatig in beslag zijn genomen als ongeoorloofd. Zie Majmoo’ al-Fataawa (29/276) en Majmoo’ al-Fataawa (29/323).

[5] http://www.hadiklaim.co.il/

[6] http://www.theguardian.com/uk/2010/aug/04/israeli-dates-boycott-ramadan

[7] http://www.foa.org.uk/campaign/checkthelabel-dates/

About Shaikh (Dr) Haitham Al-Haddad

Dr. Haitham al-Haddad is a jurist and serves as a judge for the Islamic Council of Europe. He has studied the Islamic sciences for over 20 years under the tutelage of renowned scholars such as the late Grand Mufti of Saudi Arabia as well as the retired Head of the Kingdom's Higher Judiciary Council. He specialises in many of the Islamic sciences and submitted his doctoral thesis on Islamic jurisprudence concerning Muslim minorities. Shaikh Haitham is highly respected having specialised knowledge in the field of fiqh, usul al-fiqh, maqasid al-shari'ah, ulum al-Qur’an, tafsir, aqidah, and fiqh al-hadith. He provides complex theories which address the role of Islamic jurisprudence within a western environment whilst also critically re-analysing the approach of Islamic jurists in forming legal rulings (ifta’) within a western socio-political context. He has many well known students most of whom are active in dawah and teaching in the West. The shaikh is an Islamic jurist (faqih) and as such is qualified to deliver verdicts as a judge under Islamic law, a role he undertakes at the Islamic Council of Europe as Islamic judge and treasurer. Dr Haitham al-Haddad also sits on various the boards of advisors for Islamic organisations, mainly in the United Kingdom but also around the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send this to a friend